Ilustrační obrázek

Systém varování obyvatelstva

SIGNÁLY Varovný signál „Všeobecná výstraha” slouží pro varování obyvatelstva při ohrožení, je vyhlašován kolísavým tónem po dobu 140 sekund, může být vyhlašován třikrát za sebou v tříminutových intervalech, u elektronických sirén (ASVV) je doplněn verbální informací (dle ohrožení): „Všeobecná výstraha“ „Nebezpečí zátopové vlny“ „Chemická havárie“ „Radiační havárie“ V místech kde je umístěna elektronická (mluvící) siréna nebo … Více
Ilustrační obrázek

EVAKUACE A EVAKUAČNÍ ZAVAZADLO

Co zahrnuje evakuace? Evakuací se zabezpečuje přemístění osob, zvířat, předmětů kulturní hodnoty, technického zařízení, případně strojů a materiálu k zachování nutné výroby a nebezpečných látek z míst ohrožených mimořádnou událostí do míst, která zajišťují pro evakuované obyvatelstvo náhradní ubytování a stravování, pro zvířata ustájení a pro věci uskladnění. Evakuace se vztahuje na všechny osoby v místech ohrožených … Více

Praha je v první desítce nejbezpečnějších evropských hlavních měst, což ukazuje celosvětový žebříček bezpečnosti.

Z okolních metropolí je lépe hodnocena pouze Vídeň. Vysoká hodnota indexu charakterizuje města s nízkou úrovni kriminality.

Ilustrační obrázek

Ilustrační obrázek