INFORMACE POSKYTNUTÉ MČ PRAHA 19 V ROCE 2019
ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Ilustrační obrázekč. e. – 18/2019 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Zásady pronájmu obecních bytů
Zveřejněno: 4. 2. 2019

Ilustrační obrázekč. e. – 17/2019 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Kopie pravomocných povolení
Zveřejněno: 19. 12. 2019

Ilustrační obrázekč. e. – 16/2019 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Sankce proti subjektu
Zveřejněno: 31. 10. 2019

Ilustrační obrázekč. e. – 15/2019 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Kopie listin – Stavební úřad
Zveřejněno: 10. 10. 2019

Ilustrační obrázekč. e. – 14/2019 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Názvy – mapy – MHD
Zveřejněno: 23. 9. 2019

Ilustrační obrázekč. e. – 13/2019 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace k uvedeným subjektům
Zveřejněno: 21. 8. 2019

Ilustrační obrázekč. e. – 12/2019 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Reklamní smog
Zveřejněno: 16. 7. 2019

Ilustrační obrázekč. e. – 11/2019 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Světelná místa
Zveřejněno: 1. 7. 2019

Ilustrační obrázekč. e. – 10/2019 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Územní řízení
Zveřejněno: 27. 6. 2019

Ilustrační obrázekč. e. – 9/2019 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Komunikace radnice s občany
Zveřejněno: 29. 5. 2019

Ilustrační obrázekč. e. – 8/2019 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Náhrady škod, pokuty
Zveřejněno: 15. 5. 2019

Ilustrační obrázekč. e. – 7/2019 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Počty vydaných rozhodnutí – Stavební úřad
Zveřejněno: 14. 5. 2019

Ilustrační obrázekč. e. – 6/2019 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Kopie listin – Stavební úřad
Zveřejněno: 25. 4. 2019

Ilustrační obrázekč. e. – 5/2019 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Počty podání – Stavební úřad
Zveřejněno: 26. 3. 2019

Ilustrační obrázekč. e. – 4/2019 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace o městském mobiliáři a zeleně
Zveřejněno: 18. 3. 2019

Ilustrační obrázekč. e. – 3/2019 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
počty a délky územních, stavebních, kolaudačních a společných řízeních
Zveřejněno: 31. 1. 2019

Ilustrační obrázekč. e. – 2/2019 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Investiční plán
Zveřejněno: 15. 1. 2019

Ilustrační obrázekč. e. – 1/2019 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Parky a lesoparky
Zveřejněno: 17. 1. 2019