Výroční zpráva za předcházející kalendářní rok se zveřejňuje do 1. března běžného roku. Výroční zpráva za rok 2024 bude tedy zpracována a zveřejněna do 1. března 2025

INFORMACE POSKYTNUTÉ MČ PRAHA 19 V ROCE 2024
ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů


č. e. – 6/2024 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Reklamní zařízení v k. ú. Vinoř
žádost
odpověď 
Zveřejněno: 21. 2. 2024


č. e. – 5/2024 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Seznam pozemků svěřených do péče MČ Praha 19
žádost
odpověď 
příloha k odpovědi 
Zveřejněno: 20. 2. 2024


č. e. – 4/2024 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Kniha došlých faktur za rok 2023
žádost
odpověď 
příloha k odpovědi 
Zveřejněno: 19. 2. 2024


č. e. – 3/2024 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
D0, stavba 520 Březiněves – Satalice
žádost
odpověď 
Zveřejněno: 8. 2. 2024


č. e. – 2/2024 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Právo na informace: Zdravotní středisko; Jednosměrnost ulic; Nepořádek ve čtvrti
žádost
odpověď 
Zveřejněno: 8. 2. 2024


č. e. – 1/2024 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace z rozhodnutí za období 1.10. – 31.12.2023
žádost
odpověď 
Zveřejněno: 15. 1. 2024