Výroční zpráva za předcházející kalendářní rok se zveřejňuje do 1. března běžného roku. Výroční zpráva za rok 2024 bude tedy zpracována a zveřejněna do 1. března 2025

INFORMACE POSKYTNUTÉ MČ PRAHA 19 V ROCE 2024
ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů


č. e. – 22/2024 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Úplatný pobyt
žádost
odpověď
Zveřejněno: 16. 7. 2024


č. e. – 21/2024 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Rekonstrukce mostku v ul. Rosická k. ú. Vinoř
žádost
odpověď
Zveřejněno: 16. 7. 2024


č. e. – 20/2024 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Bydlení Kbeličky s.r.o. – smlouva o spolupráci
žádost
odpověď
příloha k odpovědi 1
příloha k odpovědi 2
Zveřejněno: 16. 7. 2024


č. e. – 19/2024 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace z rozhodnutí za období 1.4 – 30.6.2024
žádost
odpověď
Zveřejněno: 16. 7. 2024


č. e. – 18/2024 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Věc: personálního zajištění výkonu státní stavební správy + počet obyvatel ve správním obvodu
žádost
odpověď
Zveřejněno: 4. 7. 2024


č. e. – 17/2024 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Odmítnuté žádosti v období od 1. 1. 2023 do 31. 5. 2024
žádost
odpověď
Zveřejněno: 24. 6. 2024


č. e. – 16/2024 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Seznam nabízených volných pracovních míst za období od 1. 11. 2013 do 16. 12. 2021
žádost
odpověď
Zveřejněno: 19. 6. 2024


č. e. – 15/2024 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Nájemní smlouva upravující práva a povinnosti nájemce sportovního hřiště
žádost
odpověď
příloha k odpovědi 1
příloha k odpovědi 2
Zveřejněno: 17. 6. 2024


č. e. – 14/2024 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Poliklinika Kbely; Doprava v ul. Borovnická a okolí; Úklid MČ
žádost
odpověď
Zveřejněno: 7. 6. 2024


č. e. – 13/2024 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Vydání rozhodnutí a povolení o odstranění stavby pro právnické osoby
žádost
odpověď
příloha k odpovědi
Zveřejněno: 23. 5. 2024


č. e. – 12/2024 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Ochrana prostředí, veřejná zeleň, náhradní výsadba
žádost
odpověď
Zveřejněno: 22. 5. 2024


č. e. – 11/2024 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Smlouvy – PED Academy
žádost
odpověď
Zveřejněno: 15. 5. 2024


č. e. – 10/2024 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Vytápění společných prostor v BD Mladoboleslavská 20
žádost
odpověď
Zveřejněno: 30. 4. 2024


č. e. – 9/2024 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace z rozhodnutí za období 1. 1.  – 31. 3. 2024
žádost
odpověď
Zveřejněno: 18. 4. 2024


č. e. – 8/2024 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Kopie listin k výstavbě bytových domů
žádost
příloha k žádosti
odpověď
příloha k odpovědi 1
příloha k odpovědi 2
příloha k odpovědi 3
Zveřejněno: 15. 3. 2024


č. e. – 7/2024 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Územní a stavební řízení za období 28. 2.  – 4. 4. 2024
žádost
odpověď 
Zveřejněno: 26. 3. 2024


č. e. – 6/2024 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Reklamní zařízení v k. ú. Vinoř
žádost
odpověď 
Zveřejněno: 21. 2. 2024


č. e. – 5/2024 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Seznam pozemků svěřených do péče MČ Praha 19
žádost
odpověď
příloha k odpovědi 
Zveřejněno: 20. 2. 2024


č. e. – 4/2024 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Kniha došlých faktur za rok 2023
žádost
odpověď
příloha k odpovědi 
Zveřejněno: 19. 2. 2024


č. e. – 3/2024 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
D0, stavba 520 Březiněves – Satalice
žádost
odpověď
Zveřejněno: 8. 2. 2024


č. e. – 2/2024 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Právo na informace: Zdravotní středisko; Jednosměrnost ulic; Nepořádek ve čtvrti
žádost
odpověď
Zveřejněno: 8. 2. 2024


č. e. – 1/2024 Žádost o poskytnutí informace ve věci:
Informace z rozhodnutí za období 1. 10.  – 31. 12. 2023
žádost
odpověď
Zveřejněno: 15. 1. 2024