1. Samospráva
  2. Poradní orgány
  3. Komise výstavby a rozvoje
Informace Členové

Na 2. zasedání Rady MČ Praha 19, konaném dne 30.11.2018 byla ustavena Komise výstavby a rozvoje (Usnesení č. 49/18/star.)

Rada městské části Praha 19, jako svůj iniciativní a poradní orgán, zřídila komisi výstavby a rozvoje, která se na svých jednáních zabývá stavební činností na území městské části Praha 19, tedy na katastrálním území Kbely. Členové komise jsou vybíráni a jmenováni z řad odborné veřejnosti. Připravovanou stavební činnost, ať už se jedná o stavby soukromého nebo veřejného sektoru, která je komisi předložena, projednává na svých jednáních, na která si komise často zve i navrhovatele. Kromě posuzování budoucích záměrů se komise zabývá také připomínkováním územně plánovací dokumentace, tedy územního plánu, ale také stavebních předpisů a v neposlední řadě komise pozorně sleduje výstavbu významných staveb v naší městské části, kde také provádí kontrolní šetření. Výsledky, zjištění, stanoviska, náměty a návrhy následně předkládá, jako doporučení, radě městské části Praha 19.

Zveřejněné zápisy Komise výstavby a rozvoje pro volební období 2018 – 2022

Zápis z jednání 26. 1. 2022

Zápis z jednání 29. 11. 2021

Zápis z jednání 20. 9. 2021

Zápis z jednání 30. 6. 2021

Zápis z jednání 16. 6. 2021

Zápis z jednání 10. 9. 2020

Zápis z jednání 27. 11. 2019

Zápis z jednání 21. 10. 2019

Zápis z jednání 14. 8. 2019

Zápis z jednání 19. 6. 2019

Zápis z jednání 15. 5. 2019

Zápis z jednání 3. 4. 2019

Zápis z jednání 30. 1. 2019

Zápis z jednání 19. 12. 2018

Jednací řád (náplň a činnost) Výborů Zastupitelstva Městské části Praha 19